Metal Trade Logo

Избор на валута: BG EN
Меню

Често задавани въпроси

Image title


1.
Как се монтират олуците?

Олуците се захващат един към друг с полиуританова паста или калай. Застъпването трябва да е не по-малко от 5 см.

2. Как се монтират водосточни тръби?

Монтажът на водосточни тръби започва от водосборните казанчета като водосборното казанче влиза в двойната кривка, а двойната кривка влиза във водосточната тръба. Застъпването между отделните тръби трябва да е около 5 см. Ръбовете на тръбите са обърнати към стената, а когато се налага тръбите да са в наклонено положение – ръбовете са нагоре.

3. Как се монтират водосборни казанчета?

Преди да поставите водосборното казанче трябва да изрежете отвор в олука съответстващ на отвора на казанчето. След което казанчето се надява на олука и двата задни края на казанчето се притискат към олука.

4. Как се монтират на скоби за олук?
Скобите за олук се монтират на всяка греда. Разстоянието между скобите трябва да е не повече от 60 см. По този начин се осигурява максимално стабилизиране на олука в хоризонтално и вертикално положение.

5. Как се оформят вътрешни и външни ъгли?
При оформянето на вътрешен или външен ъгъл застъпването между двете части трябва да е по посока на отичането на водата. Фиксирането на двете части на ъгъла става със полиуританова паста или калай.