Metal Trade Logo

Избор на валута: BG EN
Меню

За монтаж

Image title

Инструкции за монтаж на отводнителна система

1. Монтаж на олуците
Олуците се захващат един към друг с полиоританова паста или калай. Застъпването трябва да е не по-малко от 5 см.

2. Монтаж на водосборни казанчета
Преди да поставите водосборното казанче трябва да изрежете отвор в олука, съответстващ на отвора на казанчето. След което казанчето се надява на олука и двата задни края на казанчето се притискат към олука. 

3. Монтаж на скоби за олук
Скобите за олук се монтират на всяка греда. Разстоянието между скобите трябва да е не повече от 60 см. По този начин се осигурява максимално стабилизиране на олука в хоризонтално и вертикално положение.

4.Оформяне на вътрешни и външни ъгли
При оформянето на вътрешен или външен ъгъл застъпването между двете части трябва да е по посока на отичането на водата. Фиксирането на двете части на ъгъла става със полиоританова паста или калай.

5. Монтаж на водосточни тръби
Монтажът на водосточни тръби започва от водосборните казанчета като водосборното казанче влиза в двойната кривка, а двойната кривка влиза във водосточната тръба. Застъпването между отделните тръби трябва да е около 5 см. Ръбовете на тръбите са обърнати към стената, а когато се налага тръбите да са в наклонено положение – ръбовете са нагоре. Всички части и снадки се уплътняват с полиоританова паста или калай .

Необходими инструменти:

Необходимите инструменти за монтажа на отводнителната система на Метал Трейд са: ножици за ламарина, бормашина (акумулаторен винтоверт), рулетка, нивелир, калай 40/60, солна киселина, нишадър и полиоританова паста (задължително за боядисани олуци и желателно за поцинковани)

Съветваме Ви:

1. Съставяйте пълен и подробен план за разположението на елементите и организацията на работният процес преди да започнете монтажните дейности.
2. Бъдете сигурни, че отичането на водата от водосточните тръби и дренажите на сградата са изнесени далеч от фундаментите.
3. Работете внимателно. При по-големи височини задължително използвайте обезопасителен колан.
4. Бъдете сигурни, че разрязванията (когато те се налагат) са на правилното място. Спазвайте правилата за техника на безопасност.
5. Фирмата не носи отговорност при неправилно съхранение и транспортиране - бъдете внимателни.