Metal Trade Logo

Избор на валута: BG EN
Меню

Общи условия

ЗАДЪЛЖИТЕЛНАИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НАЛИЧННИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НАЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ

Обща информация

От 25 май 2018г. е в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) на Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството сина администратор на лични данни, въз основа на сключен договор за дистанционна продажба, Метал Трейд отговаряна всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за обслужването на клиентите на „Метал Трейд” ООД във връзка със сключения с предварително съгласие, договор за дистанционна продажба и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни:

Наименование „Метал Трейд” ООД, ЕИК115004265,със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Асеновград, с. Избеглии, ул. „РИЛА” No5;

Адрес за упражняване на търговската дейност е в гр. Пловдив, ул. ”Брезовско шосе” №176;

Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. ”Брезовско шосе” №176;E-mail: office@metaltreid.com ,Телефон/Факс, Склад:+359 32 96 85 22,GSM:+359 888 33 28 17, Търговски представител:+359 884 79 42 79

„Метал Трейд” ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. І. „Метал Трейд” ООД обработва Вашите лични данни, единствено ако са предоставени директно от Вас, във връзка с търговия на едро и дребно с продукти, предмет на търговска дейност на фирмата производител.

Ние събираме лични данни, единствено ако са предоставени директно от Вас – Вашия имейл адрес, име, домашен или служебен адрес и телефонен номер, които подавате с изрично съгласие, за да можете да ползвате услугите на „уеб сайта“.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. ІІ. „Метал Трейд” ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с направена от Вас поръчка на наши продукти на сайта: www.metaltreid.com

(1) „Метал Трейд” ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(2) При съхраняването и обработката на личните данни, „Метал Трейд” ООД може да пази и обработва личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Метал Трейд” ООД?

Чл. ІІІ. „Метал Трейд” ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за дистанционна продажба на продукти от портфолиото на „Метал Трейд” ООД. Целта на регистрацията e да бъде създаден профил, чрез който потребителят може да проследява промените, настъпващи при изпълнението на поръчката му, в зависимост от различните етапи в обработката й.
Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в продуктите, съгласно договора за предоставяне на продуктите и предварително съгласие от страна на клиента.
Изпращане на информация до клиентите, които са заявили, че желаят да получават, във връзка с продуктите, предлагани на от „Метал Трейд” ООД;

(1) „Метал Трейд” ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)

Цел, за която се събират данните: 1)Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на информация и рекламни съобщения;3) Обработка на поръчка с продукти, предмет на договор за дистанционна продажба.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и за купуване на продукт, между „Метал Трейд” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Допълнителни данни, предоставяни от Вас –Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.

Други данни, които „Метал Трейд” ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, „Метал Трейд” ООД събира данни за използвания IP адрес.

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

(2) „Метал Трейд” ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от „Метал Трейд” ООД от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. ІV. „Метал Трейд” ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, „Метал Трейд” ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(1) „Метал Трейд” ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „Метал Трейд” ООД или други законови задължения на администратора на лични данни.

(2) „Метал Трейд” ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл.V.

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Метал Трейд” ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст изпратено на посочения за контакт имейл адрес.

(1) „Метал Трейд” ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(2) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл.VІ.

(1) Вие имате право да изискате и получите от „Метал Трейд” ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) „Метал Трейд” ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно.

Право на коригиране или попълване

Чл.VІІ. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до „Метал Трейд” ООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл.VІІІ.

(1) Вие имате правото да поискате от „Метал Трейд” ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Метал Трейд” ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Метал Трейд” ООД;
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до „Метал Трейд” ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди „Метал Трейд” ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на „Метал Трейд” ООД.

(3) „Метал Трейд” ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. ІХ. Вие имате право да изискате от „Метал Трейд” ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволявана „Метал Трейд” ООД да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
„Метал Трейд” ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Метал Трейд” ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на възражение

Чл.Х. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Метал Трейд” ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. ХІ.

(1) Ако „Метал Трейд” ООД установи нарушение на сигурността наличните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „Метал Трейд” ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Политика за използване на бисквитки

Чл. ХІІ. Сайтът на „Метал Трейд” ООД, www.metaltreid.com, използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки. Тази информация не ви идентифицира персонално – тя е статистическа информация относно посетителите и тяхното ползване на „уеб сайта“. Където се ползват, тези бисквитки се свалят автоматично на вашия компютър. Съхраняват се на твърдия диск на компютъра ви. Всички компютри могат да откажат бисквитки. Това може да стане чрез активиране на настройките, което ви дава възможност да откажете бисквитките.